Col.lectiu de Dones en l'Església

Reproducimos el manifiesto que las compañeras nos hicieron llegar, al que nos adherimos:

En el día de nuestra patrona

Un dia vàrem sentir: “Aneu i digueu”

Veiérem que Jesús ho deia a Maria de Magdala i des d’aquell moment el COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA la reconeguérem com a Patrona.

Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. Es deien entre elles:
-¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del sepulcre?
Llavors van alçar els ulls i s'adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una pedra realment molt grossa.
Mc. 16,1-4

Les dones trobem en l’Església actituds que són “la pedra” que no ens deixa aconseguir una paritat en el nostre lliurament a Jesús.

Avui, ens trobem davant de paraules que contradiuen els fets:

"La Congregació per a la Doctrina de la Fe publica un Decret per recordar que qualsevol dona que sigui Ordenada quedarà automàticament excomulgada tan ella com la persona que l’ordeni".
(Cardenal William Levada Roma 20 de Maig de 2008)

El Papa Benet XVI ha denunciat les velles i noves discriminacions contra la dona.

També ha condemnat la discriminació vers les dones i ha reconegut que una “mentalitat masclista, que ignora la novetat del cristianisme que reconeix i proclama la igual dignitat i responsabilitat de la dona i l’home” persisteix encara

(Congrés Mundial en el Vaticà sobre el Dona - Roma del 7 al 9 de febrer de 2008)

Paraules i actituds com les del Cardenal Martini són les que ens fan renovar l’esperança en un futur obert i acollidor:

L’Església ha de tenir el valor de reformar-se.

Demana a l’Església catòlica “idees” per a discutir fins a la possibilitat d’ordenar a viri probati (homes casats però de provada fe) i a dones. Al mateix temps reclama una encíclica que acabi amb les prohibicions de la Humanae Vitae, emesa per Pau VI l’any 1968, amb severes censures en matèria de sexe.

Ni tan sols l’espanta un debat respecte del sacerdoci femení perquè “encarregar cada vegada més parròquies a un rector o importar preveres de l’estranger no és cap solució”. Li recorda al Vaticà que en el Nou Testament hi havia diaconeses.

(Entrevista Diari El País 25 de maig de 2008)

És això el que ens esperona a continuar amb el nostre treball de cada dia, amb el nostre entusiasme, amb l’amistat que ens uneix per poder dir igual que la nostra Patrona: TANMATEIX HEM VIST EL SENYOR.

22 de juliol de 2008

No hay comentarios: